ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านควนตราบ ตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ก.ย. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสาย รพ.สต. บ้านสมควร - หนองราโพธิ์์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ส.ค. 2563
4 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 มิ.ย. 2563
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 มิ.ย. 2563
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 พ.ค. 2563
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 พ.ค. 2563
8 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 เม.ย. 2563
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านควรตราบ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 เม.ย. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.