ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
08 ม.ค. 2564
2 รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
08 ม.ค. 2564
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72-004 สายแยกบ้านนายประมูล - สี่แยกถนนพาดรางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
565
23 ธ.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หรัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72- 004 สายแยกบ้านนายประมูล - สี่แยกถนนพาดรางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
208
23 ธ.ค. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72-008 สายจากเขตตำบลควนหนองคว้า - เขตตำบลบ้านตูล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
234
22 ธ.ค. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หรัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72- 005 สายบ้านนายถาวร - เนินเมาราญ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
203
22 ธ.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72-006 สาย รพช. - บ่อหว้า หมู่ที่ 3 บ้านลำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
276
17 ธ.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72-007 สายไสท้อนหนองราโพธิ์ - กลางทุ่งนา หมู่ที่ 4 บ้านควนน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
157
17 ธ.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หรัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72- 006 สาย รพช. - บ่อหว้า หมู่ที่ 3 บ้านลำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
150
17 ธ.ค. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หรัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72- 007 สายไสท้อนหนองราโพธิ์ - กลางทุ่งนา หมู่ที่ 4 บ้านควนน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
137
17 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.