ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากเขตตำบลควนหนองคว้า-เขตบ้านตูล หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ส.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน รพช.-เขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ส.ค. 2562
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน รพช.-เขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
18 ก.ค. 2562
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากเขตตำบลควนหนองคว้า-เขตบ้านตูล หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 ก.ค. 2562
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน รพช.-เขตเทศบาลตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 ก.ค. 2562
6 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 15 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 ต.ควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 ส.ค. 2561
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้านนายเสถียร -บ้านนางเนื่อง(เขตพื้นที่หมู่ที่๓) ต.ควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 มี.ค. 2561
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองราโพธิ์ - เขตตำบลบ้านตูล ม.2 ตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 ธ.ค. 2560
9 ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสาร (โครงการช่วยเหลือและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 พ.ย. 2560
10 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.