ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
21 ก.ค. 2558
2 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
21 ก.ค. 2558
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
21 ก.ค. 2558
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
21 ก.ค. 2558
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
21 ก.ค. 2558
6 การรับสมัครเด็กก่อนประถม ดาวน์โหลดเอกสาร
167
21 ก.ค. 2558
7 การขออนุญาตเลี้ยงสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
189
21 ก.ค. 2558
8 การขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
175
21 ก.ค. 2558
9 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 ก.ค. 2558
10 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
171
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.