ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยก รพช.-บ้านนางปรีดา หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
18 ธ.ค. 2557
72 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
393
27 ต.ค. 2557
73 ประกาศรายชื่ผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
724
29 มี.ค. 2556
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
740
01 พ.ค. 2555
75 ประกาศผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
558
19 เม.ย. 2555
76 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
711
19 เม.ย. 2555
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
02 เม.ย. 2555
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
05 มี.ค. 2555
79 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
670
31 ม.ค. 2555
80 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
30 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.