ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อเงรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ อบต.ควนหนองคว้า ประจำปีงบประมาณ2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
07 ต.ค. 2559
52 ประกาศ อบต.ควนหนองคว้า เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
10 พ.ค. 2559
53 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
09 มี.ค. 2559
54 ส่วนโยธา อบต.ควนหนองคว้า ซ่อมบำรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนางเริม ดาวน์โหลดเอกสาร
272
16 ก.พ. 2559
55 น้ำประปาหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ไม่ไหลเนื่องจากปั๊มน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
277
11 ก.พ. 2559
56 รับสมัครนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนหนองคว้า ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
26 ม.ค. 2559
57 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่1(ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
05 ม.ค. 2559
58 ชอเชิญเที่ยวงาน"เปิดโลกควนหนองคว้า สืบสานประเพณีลอยกระทง" ดาวน์โหลดเอกสาร
243
16 พ.ย. 2558
59 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่4 (กรกฎาคม 2558 - กันยายน 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
203
05 ต.ค. 2558
60 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่3 (เมษายน 2558 - มิถุนายน 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
03 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.