ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การรณรงค์ฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 มี.ค. 2562
32 รับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 อบต.ควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
158
15 พ.ย. 2561
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่องประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
14 พ.ย. 2561
34 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 พ.ย. 2561
35 ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันไฟป่าและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย กรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 พ.ย. 2561
36 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 พ.ย. 2561
37 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 ต.ค. 2561
38 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 ต.ค. 2561
39 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 ต.ค. 2561
40 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.