ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 อบต.ควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
137
15 พ.ย. 2561
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่องประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
14 พ.ย. 2561
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
13 พ.ย. 2561
24 ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันไฟป่าและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย กรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 พ.ย. 2561
25 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 พ.ย. 2561
26 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 ต.ค. 2561
27 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
66
11 ต.ค. 2561
28 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 ต.ค. 2561
29 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 ต.ค. 2561
30 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลควนหนองคว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.