ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 ส.ค. 2563
12 ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หรือข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ส.ค. 2563
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ส.ค. 2563
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
28 ส.ค. 2563
15 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
150
10 ส.ค. 2563
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
180
07 ส.ค. 2563
17 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
141
04 ส.ค. 2563
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
15 มิ.ย. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรือง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
15 มิ.ย. 2563
20 จุดตั้งถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
119
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.