ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 พ.ย. 2564
2 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก ดาวน์โหลดเอกสาร
90
22 ต.ค. 2564
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบต. เขต 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 ต.ค. 2564
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบต. เขต 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 ต.ค. 2564
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบต. เขต 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 ต.ค. 2564
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบต.เขต 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
22 ต.ค. 2564
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
145
22 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
103
06 ต.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 ต.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
14 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.