ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ก.ย. 2562
2 เอกสารแนะนำแผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ย. 2562
3 การรณรงค์ฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 มี.ค. 2562
4 รับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 อบต.ควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 พ.ย. 2561
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 พ.ย. 2561
6 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 พ.ย. 2561
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ต.ค. 2561
8 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ต.ค. 2561
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 พ.ค. 2561
10 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.